You also can check the next and previous presentation at https://github.com/eliasnogueira/public-speaking
Follow @eliasnogueira
TestCon Europe 2020

TestCon Europe 2020

When: October 13-15
Where: Vilnius, Lithuania
Presentation: Lean Test Framework for Web Testing
Link: https://testcon.lt